Anna Agent 39
Jag blev medveten om min medialitet när jag var 20 år
och hade en utom-kroppen upplevelse som varade
i nästan tre dygn. Där och då kändes det helt naturligt att
vara utanför kroppen och se mig själv ovanifrån.

Under årens lopp har jag gått en del utbildningar och arbetar idag
med vägledning genom tarot och pendel. Jag är också utbildad
Feng Shui konsult och healer.

Under många år har jag varit aktiv medlem i Svenska Slagruteförbundet
där jag gått kurser i slagruta och pendel. De kunskaperna använder
jag vid hembesök när jag t.ex. städar bort ovälkomna energier.

Välkommen med dina funderingar om livet.