Agent nr 27
Sedan barnsben har jag varit Medial och i kontakt med Andra Sidan. Som barn, förstod jag inte att jag såg och hörde sådant som andra inte gjorde. Jag är certifierat Änglarmedium av Birkan Tore och arbetar med att vägleda och hjälpa människor i livets alla skededen. Jag har ett nära samarbeta med andevärlden och ärkeänglarna, och hjälper dig gärna i livets alla frågor. Min önskan är att du som ringer ska känna dig lyssnad på, och sedd när du får vägledning av mig. Jag fungerar som en ”Kanal” för att underlätta kommunikationen och lätta på ”Slöjan” som vanligtvis ligger mellan oss och Andevärlden och Andra Sidan. Jag kan hjälpa dig att se din framtid, tidigare liv eller skicka healing dit det behövs. Jag kan även ta kontakt med Nära och Kära på Andra Sidan. Genom Kristaller, Tarotkort och Intuition ger jag dig trygg vägledning genom livets alla skeden.


Välkommen att ringa mig, i ljus & kärlek

Magdalena